De landbouwactiviteiten produceren naar schatting 32,7 MToe/jaar aan afval in de EU-landen. Het grootste deel ervan wordt gestort op stortplaatsen, verbrand zonder enige controle of achtergelaten op de velden, wat ernstige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid en het milieu. Rijst is een van de meest geconsumeerde gewassen ter wereld, met een jaarlijkse productie van 782 miljoen ton, volgens de databank van de Voedsel- en Landbouworganisatie. In deze context bevordert het door de Europese Unie gefinancierde project LIFE LIBERNITRATE het gebruik van hernieuwbare afvalbronnen (d.w.z. rijststro) om nieuwe materialen met een toegevoegde waarde te verkrijgen. De methodologie is gebaseerd op de verbranding van rijststro in een terugwinningssysteem van eigen ontwerp en constructie. Het rijststro en de houtpellets worden verbrand onder omstandigheden die geoptimaliseerd zijn om een maximale hoeveelheid as met een hoog silicagehalte te produceren. Deze materialen worden vervolgens gebruikt om met nitraten verontreinigd water te behandelen, wat een optimaal voorbeeld is van een strategie van circulaire economie. Dit document beschrijft de terugwinningsunit van ons eigen ontwerp, met speciale aandacht voor de belangrijkste bestanddelen ervan. De theoretische studie van de meeverbranding van rijststro en houtpellets maakte het mogelijk om de optimale verbrandingsomstandigheden te identificeren. De experimentele tests die met de theoretische input werden uitgevoerd, bevestigden de meest geschikte werkingsomstandigheden (10 g rijststropellets/min. + 10 g houtpellets/min., 6-7 Nm3/u., T = 500 ◦C) en hielpen om de verbeteringen in de experimentele installatie te definiëren.

U kunt de volledige tekst van de Universiteit van Genua raadplegen via de volgende link:

Eng_energies-13-05750