De Spaanse accountant van het Libernitraat-project heeft, onder coördinatie van EASME, het orgaan dat belast is met het toezicht op Life-projecten in heel Europa, op 14 april zijn periodieke controlebezoek gebracht aan ons Libernitraat-initiatief, dat vanwege de uitzonderlijke situatie op het gebied van gezondheidswaarschuwing via videoconferenties moest worden uitgevoerd. Tijdens het bezoek werd de voortgang van het project in de afgelopen maanden gepresenteerd, evenals de verschillende actielijnen van het project, waarbij telkens de stand van zaken van elk van hen werd belicht.