Op 10 oktober nam Life Libernitrate deel met een presentatie op de LIFE Ecogranular Water Project Day. Dit project heeft tot doel om door middel van innovatieve technologie op basis van biologische methoden nitraten, pesticiden en andere verbindingen die in het grondwater aanwezig zijn en bestemd zijn voor menselijke consumptie, te elimineren.