LIFE LIBERNITRATE

Over het project

Waarom?

LIFE LIBERNITRATE (LIFE16 ENV / ES / 000419)is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

Het gebruik van chemische kunstmest is gestegen van 14 miljoen ton in 1954 tot 200,5 miljoen ton in 2018. Stikstofhoudende meststoffen ontketenen processen die schadelijk zijn voor het milieu zoals eutrofiëring, vervuiling van de watervoorraden en uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In Europa bevat 87% van het grondwater teveel nitraten (Europees milieuagentschap). In gebieden met intensieve landbouw en veeteelt overschrijdt de concentratie nitraat in het grondwater tot zeven maal de wettelijke limiet. Het aantal gebieden dat vatbaar is voor deze vervuiling is de laatste jaren gestegen, vooral in Roemenië, België, Spanje, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de bodembeheermaatregelen om de nitraatniveaus in rivieren en grondwater te verlagen, beperkt is. Er zijn nieuwe strategieën nodig om de recuperatie van de watervoorraden van de EU die door nitraten zijn vervuild, te versnellen. In dit kader werd LIFE LIBERNITRATE voorgesteld als een manier om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te verlagen. Dit wordt bereikt via de implementatie van een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem.

Hoe?

Om dit doel te bereiken, worden er in het kader van dit project twee prototypen ontwikkeld:

  • Een prototype om actief silicium te produceren op basis van de gecontroleerde verbranding van rijststro om as te verkrijgen die rijk is aan silicium.
  • Een prototype voor de bereiding en implementatie van actief siliciumlagen om de concentratie van nitraten in de watercyclus te reduceren, door in te werken op:
      – Wateropvangsystemen (van grondwater) en het afvalwater van osmose-installaties.
      – Het putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de concentratie aan nitraten onder 50 ppm te houden, zonder het gebruik van een osmose-installatie.