vermindering van verontreiniging

Life Libernitrate

We gebruiken rijststro om de nitraatconcentratie in de watercyclus te verminderen.

 

LIFE LIBERNITRATE

Over het project

Waarom?

LIFE LIBERNITRATE (LIFE16 ENV / ES / 000419)is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

Het gebruik van chemische kunstmest is gestegen van 14 miljoen ton in 1954 tot 200,5 miljoen ton in 2018. Stikstofhoudende meststoffen ontketenen processen die schadelijk zijn voor het milieu zoals eutrofiëring, vervuiling van de watervoorraden en uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In Europa bevat 87% van het grondwater teveel nitraten (Europees milieuagentschap). In gebieden met intensieve landbouw en veeteelt overschrijdt de concentratie nitraat in het grondwater tot zeven maal de wettelijke limiet. Het aantal gebieden dat vatbaar is voor deze vervuiling is de laatste jaren gestegen, vooral in Roemenië, België, Spanje, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de bodembeheermaatregelen om de nitraatniveaus in rivieren en grondwater te verlagen, beperkt is. Er zijn nieuwe strategieën nodig om de recuperatie van de watervoorraden van de EU die door nitraten zijn vervuild, te versnellen. In dit kader werd LIFE LIBERNITRATE voorgesteld als een manier om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te verlagen. Dit wordt bereikt via de implementatie van een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem.

Hoe?

Om dit doel te bereiken, worden er in het kader van dit project twee prototypen ontwikkeld:

  • Een prototype om actief silicium te produceren op basis van de gecontroleerde verbranding van rijststro om as te verkrijgen die rijk is aan silicium.
  • Een prototype voor de bereiding en implementatie van actief siliciumlagen om de concentratie van nitraten in de watercyclus te reduceren, door in te werken op:
      – Wateropvangsystemen (van grondwater) en het afvalwater van osmose-installaties.
      – Het putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de concentratie aan nitraten onder 50 ppm te houden, zonder het gebruik van een osmose-installatie.

 

Doelstellingen van het project

Het hoofddoel van dit voorstel is om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te reduceren door een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem te implementeren, gebaseerd op het gebruik van een absorptielaag uit actief silicium verkregen uit de as die overblijft na gecontroleerde verbranding van rijststro.

Project

Een project valideren om actief silicium te verkrijgen uit de gecontroleerde verbranding van rijststro om siliciumrijke as te verkrijgen.

prototype

Een prototype voor de bereiding en implementatie van actief siliciumlagen valideren om de concentratie van nitraten in de watercyclus te reduceren, via het inwerken op:
1. Waterwinning (uit grondwater) en het afvalwater in een osmose-installatie.
2. Putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de concentratie aan nitraten onder 50 ppm te houden, zonder het gebruik van een osmose-installatie.

Uitvoeren...

Een integraal sensibiliseringssysteem voor landbouwers implementeren om het gebruik van meststoffen met een lage impact op het milieu te bevorderen.

Integreren ...

Het project integreren in het algemene beleid van de EU en een politiek interventieplan stimuleren dat specifieke financieringslijnen voor de operationele programma’s bevordert.

Schatten...

De repercussie van het project beoordelen op gebied van milieu, maatschappij en economie.

Boost ...

De duurzaamheid, repliceerbaarheid, overdraagbaarheid en transnationaliteit van de strategieën en innovaties die door de EU worden voorgesteld in hun geheel stimuleren.

Verspreiden en adverteren ...

De verkregen resultaten verspreiden en promoten bij gebruikers, klanten, territoriale partners en de maatschappij in het algemeen.

Technologische Monitoring

Het project LIFE LIBERNITRATE. Verantwoordelijke reductie van nitraten in de volledige watercyclus (LIFE16 ENV/ES/000419) kan bij zijn uitvoeringsplan rekenen op enkele beginselen voor technologische bewaking betreffende planning, middelen en beoordeling van het systeem. Het doel is om informatie over producten, diensten, klanten, concurrenten of elk ander aspect dat kan helpen om de strategie te ontwikkelen en te definiëren voor de besluitname van het consortium LIFE LIBERNITRATE, te definiëren, verzamelen, analyseren en verspreiden.

Life Libernitrate

Is een driejarig project in de context van het financieringsprogramma LIFE. Het hoofddoel is de concentratie van nitraten in heel de watercyclus te verlagen.

Aanwezig

Laatste Nieuws

Sociale Netwerken

Neem contact op met ons

Toestemming

4 + 3 =

telefoon

+34 962 42 46 41

Adres

C/ del Taronger 116
46600 Alzira – Valencia – SPAIN

In accordance with Article 11.7.2. of the General Conditions, the information published on this website reflects only the work and the point of view of the beneficiaries of the LIFE LIBRENITRATE Project. The European Commission is not responsible for the United States that can be made of the information contained herein.

SEE:
PRIVACY POLICY
COOKIES POLICY

© Life Libernitrate 2019
Diseño web: Innobing

[lmt-page-modified-info]