Het systeem stelt voor om de as van de gecontroleerde verbranding van rijststro te gebruiken om actieve silicafilters te creëren, een technologie die tegelijkertijd het energieverbruik in waterzuiveringsinstallaties vermindert.

Life Libernitrate’ begint met een budget van 2,5 miljoen euro via het Life+ programma van de Europese Commissie.

Het verminderen van de concentratie van nitraten in de waterkringloop om enerzijds de vervuiling te verminderen en anderzijds een duurzaam systeem te gebruiken. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het project ‘Life Libernitrate’, waaraan verschillende Valenciaanse en Europese entiteiten deelnemen en dat een budget heeft van 2,5 miljoen euro uit het Life+ programma van de Europese Commissie.

Nitraten zijn chemische zouten afkomstig van stikstof die in lage concentraties van nature in water en bodem voorkomen. De wijdverbreide praktijk van overbemesting met chemische meststoffen heeft echter geleid tot een verhoogde verontreiniging van het grondwater en het op gang brengen van processen die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Het systeem dat ‘Life Libernitrate’ wil invoeren, voorziet in het gebruik van innovatieve technologie die de belangrijkste milieuproblemen in de regio waar het zal worden toegepast, de Ribera Alta, aanpakt vanuit een tweeledig perspectief: enerzijds de verontreiniging van het grondwater en het oppervlaktewater door nitraten en anderzijds de luchtverontreiniging door de verbranding van rijststro.

Deze technologie stelt voor om de as van de gecontroleerde verbranding van rijststro te gebruiken om silicafilters te creëren die de concentratie van nitraten in het water verminderen, en tegelijkertijd het energieverbruik in de zuiveringsinstallaties te verminderen. In de gemeente Alginet zal een proefproject worden uitgevoerd, waarbij het prototype en de productielaboratoria zullen worden geïnstalleerd.

De Provinciale Raad van Valencia, de Polytechnische Universiteit van Valencia, de Universiteit van Valencia, Aguas de Valencia SA, de Universiteit van Genua (Italië), de Unió de Llauradors i Ramaders en Stichting Incubator (Nederland) nemen deel aan het consortium als begunstigden, naast de Consorci de la Ribera, als coördinerende entiteit.

Het project is officieel van start gegaan op 1 oktober en zal drie jaar duren. De startbijeenkomst vond plaats op 21 november in Algemesi, waar de partijen verschillende aspecten van het beheer en de coördinatie van het project analyseerden en de verschillende acties presenteerden die in de loop van het project moesten worden ontwikkeld, met name de activiteiten, indicatoren en resultaten die voor de eerste helft van 2018 waren gepland.

Life Libernitrate” maakt deel uit van de Europese Kaderrichtlijn Water en de 20-20-20 klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie, die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent te verminderen, het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tot 20 procent te verhogen en het energieverbruik tegen 2020 met 20 procent te verminderen.