LIFE LIBERNITRATE

Doelstellingen en resultaten

Doelstellingen van het project

Het hoofddoel van dit voorstel is om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te reduceren door een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem te implementeren, gebaseerd op het gebruik van een absorptielaag uit actief silicium verkregen uit de as die overblijft na gecontroleerde verbranding van rijststro.

Verwachte resultaten

1. Bouw en validatie van een prototype (I) voor de zuivering van water met een hoog nitraatgehalte door middel van een adsorptiebed van actieve silica, verkregen door de gecontroleerde verbranding van rijststro in een hiertoe aangepaste wervelbedketel van het type Spouted Bed.

2. Een educatieve gids ontwikkelen om de vermindering van het gebruik van stikstofmeststoffen met ten minste 20% onder landbouwers te bevorderen.
3. Verminder de nitraatconcentratie van een effluent van 130L/dag water in met ten minste 30%:
     1. in direct putwater van 65-75 ppm onder 50 ppm in drinkwater om te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn 91/676/EEG;
      2. in het reject effluent van de omgekeerde osmose-installatie, 120-180 ppm.

.

SILICIUMDIOXIDE PROTOTYPE

Valideren van een PROTOTYPE om actief silica te verkrijgen uit de gecontroleerde verbranding van rijststro om silica-rijke as te verkrijgen.

OM DE DOELEN TE BEREIKEN:

Valideren van een prototype voorbereiding en uitvoering van actieve silica bedden om de nitraatconcentratie van de watercyclus te verminderen door te handelen:
1. Op kopwater (uit grondwater) en rejectiewater in een osmose-installatie.
2. op putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de nitraatconcentratie te verlagen tot minder dan 50 ppm, zonder gebruik te maken van een osmose-installatie.
Daarnaast streven we naar:

Uitvoeren...

Een integraal sensibiliseringssysteem voor landbouwers implementeren om het gebruik van meststoffen met een lage impact op het milieu te bevorderen.

Integreren ...

Het project integreren in het algemene beleid van de EU en een politiek interventieplan stimuleren dat specifieke financieringslijnen voor de operationele programma’s bevordert.

Schatten...

De repercussie van het project beoordelen op gebied van milieu, maatschappij en economie.

Boost ...

De duurzaamheid, repliceerbaarheid, overdraagbaarheid en transnationaliteit van de strategieën en innovaties die door de EU worden voorgesteld in hun geheel stimuleren.

Verspreiden en adverteren ...

De verkregen resultaten verspreiden en promoten bij gebruikers, klanten, territoriale partners en de maatschappij in het algemeen.

Behaalde resultaten

  • Er is een prototype van een adsorptiebed met actieve silica gebouwd en gevalideerd, dat in staat is gemiddeld 23,63% van het nitraatgehalte vast te houden in waterstromen tot 26.000 liter/dag.
  • Er zijn twee octrooien verleend voor het procédé voor het verkrijgen van het actieve silica dat in de adsorptiebedden wordt gebruikt: Spaans octrooi nr. E2727673 B2 / Europees octrooi nr. EP3929161A1.
  • De economische en ecologische haalbaarheid van het gebruik van stikstofmeststoffen met langzame afgifte in citrusvruchten, kaki’s en rijstvelden is aangetoond.
  • Er zijn didactische gidsen (in het Spaans, Engels, Italiaans en Nederlands) ontwikkeld voor landbouwers, gericht op vermindering van het gebruik van stikstofmeststoffen.
  • Er is een MOOC-cursus over bemesting in nitraatgevoelige zones opgezet.

.