LIFE LIBERNITRATE

Doelstellingen en resultaten

Doelstellingen van het project

Het hoofddoel van dit voorstel is om de concentratie aan nitraten in de volledige watercyclus te reduceren door een innoverend, eenvoudig, goedkoop, duurzaam en overdraagbaar geïntegreerd systeem te implementeren, gebaseerd op het gebruik van een absorptielaag uit actief silicium verkregen uit de as die overblijft na gecontroleerde verbranding van rijststro.

Project

Een project valideren om actief silicium te verkrijgen uit de gecontroleerde verbranding van rijststro om siliciumrijke as te verkrijgen.

prototype

Een prototype voor de bereiding en implementatie van actief siliciumlagen valideren om de concentratie van nitraten in de watercyclus te reduceren, via het inwerken op:
1. Waterwinning (uit grondwater) en het afvalwater in een osmose-installatie.
2. Putwater voor menselijke consumptie in kleine gemeenten om de concentratie aan nitraten onder 50 ppm te houden, zonder het gebruik van een osmose-installatie.

Uitvoeren...

Een integraal sensibiliseringssysteem voor landbouwers implementeren om het gebruik van meststoffen met een lage impact op het milieu te bevorderen.

Integreren ...

Het project integreren in het algemene beleid van de EU en een politiek interventieplan stimuleren dat specifieke financieringslijnen voor de operationele programma’s bevordert.

Schatten...

De repercussie van het project beoordelen op gebied van milieu, maatschappij en economie.

Boost ...

De duurzaamheid, repliceerbaarheid, overdraagbaarheid en transnationaliteit van de strategieën en innovaties die door de EU worden voorgesteld in hun geheel stimuleren.

Verspreiden en adverteren ...

De verkregen resultaten verspreiden en promoten bij gebruikers, klanten, territoriale partners en de maatschappij in het algemeen.