Vandaag, 10 juli, werd de zesde virtuele vergadering gehouden, gezien de huidige situatie, voor het toezicht op en de follow-up van LIFE Libernitrate, waaraan alle projectpartners hebben deelgenomen om commentaar te leveren op de voortgang van ons LIFE-initiatief en om het stappenplan met de planning voor de komende maanden vast te stellen, waarbij we de nadruk leggen op het houden van de conferentie over de ontwikkeling van het politieke actieplan.