De vijfde beheers- en monitoringvergadering van het LIFE-Libernitraatproject vond plaats aan de Universiteit van Genua, Italië, en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van alle projectpartners. Tijdens de vergadering werd het niveau van de uitvoering van elk van de acties geanalyseerd, evenals de prognose van de taken voor de komende maanden.