De vierde uitvoerings- en monitoringvergadering van het LIFE-Libernitraatproject vond plaats op de campus van de Universidad Politécnica de Valencia in Vera en werd bijgewoond door alle projectpartners. Tijdens de vergadering werd het niveau van de ontwikkeling van de uitvoeringsacties geanalyseerd en werden verschillende voorstellen gedaan om de voor de komende maanden geplande taken te verbeteren en uit te voeren. Ook werd zij op de hoogte gebracht van de volgende verdeling van de middelen van de 2e ontvangen voorfinanciering.