De derde uitvoerings- en monitoringbijeenkomst van het LIFE-Libernitraatproject werd gehouden in het hoofdkwartier van de Universiteit van Valencia General Studies op de Burjassot-campus en werd bijgewoond door alle projectpartners. Tijdens de vergadering werd het ontwikkelingsniveau van de geplande acties geanalyseerd en werden verschillende voorstellen gedaan om de geplande taken in de komende maanden te verbeteren en uit te voeren. Ook werden, gezien de nabijheid van de tussentijdse evaluatie, verschillende technische aspecten van de documentaire motivering aan de orde gesteld om rekening te houden met de correcte presentatie ervan.